KAMPANYA YARATAN AYDINLATMA METNİ

KVK AYDINLATMA METNİ

 

Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte www.iyilikpaylas.org (Bundan sonra İyilikpaylaş olarak anılacaktır.)  Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

Bu kişisel veriler, tarafınızdan fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen; Ad ve Soyad, Doğum Tarihi-, E- mail Adresi, Telefon Numarası, Kampanya bilgileri ve Kampanya fotoğrafıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kampanya yaratan gönüllü kişinin kişisel verileri;

Doğum günü kampanyasının açılması, Kampanya yaratan gönüllü kişinin seçmiş olduğu Sivil Toplum Kuruluş’una bilgi verilmesi, Kampanyaya bağış yapan gönüllü kişilerin bilgilerinin ve bağış tutarlarının gönderilmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi, Talep şikâyetlerinin takibi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmektedir.

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dâhilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, iyilikpaylaş ekibi ve Kampanya yaratan gönüllü kişinin seçmiş olduğu Sivil Toplum Kuruluş’una( Örneğin; Atlas Sağlık Eğitim Vakfı, UNICEF,Dünya Çocukları Derneği,Empati Derneği, Gülmek İyileştirir Derneği, Hacettepe Üniversitesi Mezunları Derneği, HAYTAP, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Kansersiz Yaşam Derneği, Karabaş Doğal Yaşam Derneği, Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Türk Kanser Derneği, Darüşşafaka Cemiyeti,  Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, Anlatan Eller Derneği, Spinal Müsküler Atrofi Benimle Yürü Derneği, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, SosyalBen Vakfı, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Maya Vakfı, Sınırlı Sorumlu İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hak. ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi ve İyilikpaylaş tarafından eklenecek diğer STK’lar) aktarılabilecektir.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, İyilikpaylaş tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İyilikpaylaş kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, İyilikpaylaş veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri 10 yıl saklayabilecektir.

 

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

İyilikpaylaş, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt eder.

İyilikpaylaş elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde, İyilikpaylaş Platformu’nun e-mail adresi olan [email protected]  adresine yazılı olarak iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Söz konusu başvuru için [email protected] adresinden ve ayrıca soru ve görüşleriniz için de  www.iyilikpaylas.org   bize ulaşın bölümünden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

 

 

Giriş Yap

ya da
Giriş yapmak için e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
Parolanı mı unuttun?
Kayıt olarak ya da giriş yaparak Kullanım ve Gizlilik Koşullarını, Aydınlanma ve Rıza Metnini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.

Kayıt Ol

Hesabın yok mu?
Kayıt Ol

Kayıt Ol

ya da
Kayıt olarak ya da giriş yaparak Kullanım ve Gizlilik Koşullarını, Aydınlanma ve Rıza Metnini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Parola Sıfırla

Parola Sıfırla Açıklama

Doğrulama Kodu Gönder

Doğrulama kodun gelmediyse spam klasörünü kontrol edip tekrar dene