ANLAŞMALI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı(TOG) 133'den fazla üniversitedeki gençlik topluluklarıyla birlikte çalışan ve gençlerin yerellerinde gördükleri sorunların çözümüne dönük sosyal sorumluluk projeleri yapmalarını destekleyen bir vakıftır.

HAYVANLARI ÇARESİZLİK VE İLGİSİZLİKTEN KORUMA DERNEĞİ (HAÇİKO)

Toplumumuzda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerini önlemek, sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların refahlarını, bakım ve tedavilerini sağlamak.

Bir Dileğim Var Derneği

Yaşama tutunmaya çalışan bir çocuğu, en son ne zaman sevindirdiniz?

Herkes İçin Mimarlık Derneği

Herkes İçin Mimarlık Derneği; farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak ve çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur.

Bir Kitap Bir Gelecek Derneği

Bir Kitap Bir Gelecek Derneği, merkezine birleştirilmiş sınıflı ve az mevcutlu köy okullarını alarak, bu seviyedeki eğitim birimlerinde okuyan öğrencilerin kitapla tanışmasını sağlamak,onlara okuma alışkanlığını kazandırmak amaçlı atölyeler hazırlamak, eğitim materyalleri ve çeşitli ihtiyaçlarına destek vermek, okulların kütüphane ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamak, hazırladığı yayın,proje ve atölyelerle öğretmen işbirliklerini içine katarak öğrencilerin sosyal ve eğitimsel becerilerini geliştirerek onlara destek sağlamayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. 2010 yılının Mart ayında bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan yolcuğumuz, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığımız #okumakgüzelşey çağrıları ile dezavantajlı bölgelerde birleştirilmiş sınıflı köy okullarında okumakta olan öğrencilerin hayal güçlerinin gelişmesini öncelikli sayarak kitapla tanışmasına, okuma alışkanlıklarını kazanmaları ve geliştirmeleri için çalışan ve bu hedefte de az mevcutlu köy okullarına sınıf kütüphaneleri kurarak amacına hizmet etmeye dernekleşerek devam eden bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek olarak; • Her Eğitim-Öğretim Dönemi öncesinde 1 öğrencinin 1 senelik eğitim materyallerini karşılamaya yönelik başlattığımız ve gönüllülerimizden herkesin 1 öğrenci seçerek, onun için okul alışverişi yaptığı #KardeşimeÇantaHazırlıyorum Projesi, • Çocukların Kışlık giyim ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı başlattığımız ve hazır giyimin yanı sıra el emeği, göz nuru atkı&bere&eldiven işleriyle bize destek veren gönüllülerimiz ile büyüyen #SıcacıkHediyeler Projesi, • Sınıf kitaplıklarına ve okul kütüphanelerine kitap gönderdiğimiz #KütüphaneKuruyoruz Projesi ile şimdiye kadar 7 bölgeden 200’e yakın köy okulunda okuyan yaklaşık 15bin öğrenciye ulaşmış bulunuyoruz.

Kırmızı Çocuklar Derneği

Kırmızı Çocuklar Derneği Türkiyede koruyucu ailelik modelini yaygınlaştırmak, devlet korumasında büyüyen çocuklar sosyal gelişlerimi katkıda bulunmak yine aynı zamanda maddi ve manevi ihtiyaç her çocuğa yardım eli uzatan sivil toplum örgütüdür.

Salda Doğayı Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Derneği

Ülkemizde hayvan hakları ve onların korunmasıyla ilgili tüm boyutlarda çalışan, kamuyu etkilemede ve topluma hayvan hakları konusunda ilham verebilen en güvenilir dernek olma hedefindeki Salda Doğayı-Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAK), 2018 yılında Mesut ÇAL tarafından kuruldu.

İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği

Sekiz yıl önce birkaç havacılık çalışanı olarak yola çıkıp, bugün farklı sektörlerden yüzlerce gönüllü ile Türkiye’nin her yerindeki çocukların yüzleri gülsün diye çalışan, dezavantajlı gruplar için aktif olarak sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten, projeler yapan ve uygulayan bir derneğiz. Dünyanın ancak tüm çocuklar gülebildiğinde yaşanır bir yer olacağına inanıyoruz. Her şehirde bir köy okuluna ulaşma hedefiyle başlayıp, bağışçılarımız sayesinde ülkemizin her ilinde en az bir köyde olmak üzere, toplam otuz binden fazla dezavantajlı çocuğumuzun ihtiyacını karşıladık. Sınırların ötesine, dünyanın yoksullukla kavrulan bölgelerine her şeyden yoksun çocuklarımız için uçtuk ve bugün kocaman bir aile olduk. Gücümüze güç katacak, yüreğinde iyilik ve şefkat barındıran herkes bizim ailemizin bir parçasıdır. Biz diyoruz ki; aydınlık yarınlar çocukların gülüşlerinde saklıdır. Yarınlara ışık olacak adımları hep beraber atabilmek için #gücünüzgücümüz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir STK

Nef Vakfı

Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak, toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak dokunduğumuz insanların hayatında fark ve farkındalık yaratmak amacıyla Nef çatısı altında çalışmalarımıza başladık. İnsanların dertleriyle dertlenmenin, hayatlarına değer katabilmenin, yaptığını anlatmaktan ziyade eyleme geçirmenin önemini bilerek 2015 yılında vakıf kimliğine geçtik ve çıktığımız yolda bize destek olmak isteyen gönüllülerle güçlerimizi birleştirdik. İnanıyoruz ki; verdiğimiz bizimdir, elimizde tuttuğumuz değil. Verdiğimiz kadar zenginiz, varlığımız kadar değil.

Kadın Dayanışma Vakfı

Kadın Dayanışma Vakfı olarak 1993’ten bugüne, kadına yönelik şiddet ve şiddetin temelindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ediyor ve kadınlarla dayanışma kuruyoruz. Çalışmalarının büyük bir kısmını bağışlar ve gönüllü desteklerle yürüten bağımsız ve feminist bir kadın sivil toplum örgütüyüz. Şiddete maruz bırakılan kadınlara kadın danışma merkezimizde ücretsiz olarak sosyal destek, hukuki ve psikolojik danışmanlık sunuyor; şiddetle mücadele için gereken mekanizmaların kurulması ve yasaların uygulanması için savunuculuk yapıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmak lise ve üniversite öğrencileriyle, mahallelerde kadınlarla, kamu kurumları STK'ların çalışanları ve gönüllüleriyle bir araya geldiğimiz eğitimler ve dayanışma atölyeleri düzenliyoruz.

Bütün Çocuklar Bizim Derneği

Bütün Çocuklar Bizim Derneği, çocukların eğitimini, mutluluğunu ve sağlıklı gelişimlerini sağlamak için çocuklara ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik ve kültürel destek olmak amacıyla kurulmuş ve faaliyetini sürdürmektedir.

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı olarak, engelli bireylerimizin birçok konuda var olan dertlerini yakından takip ediyor, sorunlarına çözüm bulmaya ve seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızda, duyarlı, paylaşımcı, iyiliksever ve yardımsever Türk insanımızın önemli desteği var.

Türkiye Down Sendromu Derneği

Öncelikli hedefimiz Down sendromlu bireylere ve ailelerine doğumdan itibaren eğitim, sağlık ve istihdam gibi ihtiyaç duydukları her alanda destek vermektir. Derneğimiz Türkiyede ve Dünyada engellilik algısını değiştirmek ve farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler yapmaktadır.

Paylaşımcı Toplum Derneği

Toplumda dezavantajlı gruplara yönelik yardım kampanyaları düzenlemek,bu faaliyetler kapsamında üniversite öğrencilerini ve bu alanda çalışmak isteyen gönüllü bireyleri sosyal sorumluluk alanında bilinçlendirmek.

Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Kifder, 2012 yılının Şubat ayında, kistik fibrozis hasta ve hasta yakınlarının bir araya gelerek kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

EÇEV

ATEŞ BÖCEĞİ DERNEĞİ

Çalışanın,üretenin,yönetenin gençlik olduğu bir dernek! Tamamı ile sosyal sorumluluk projelerine odaklamış, kişisel gelişimi için çaba sarf eden, bencil olmayıp sencil olmayı tercih eden gençlerin bir araya geldiği bir kuruluş.

Önce Çocuklar Ve Kadınlar Derneği

Havva’ya Umut Ol - Yardım Toplama İzni: 21-391

Yardım Toplama İzin No: 2021/391

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği

CALMED

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı iki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit tarafından 1992 yılında kuruldu. Topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadelede toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak, toprağa sahip çıkmak, koruyucu çözümler üretmek, doğal varlıkları korumak ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışan gönüllü bir kuruluştur. Ülke genelinde 900 bini aşkın gönüllüsü bulunuyor. TEMA Vakfı bugüne kadar Mera ve Toprak yasalarının kanunlaşmasına destek sağladı. Doğal varlıkları korumak için açtığı/müdahil olduğu 268 davanın 146’sını kazandı. Onlarca dava hala devam ediyor. 22 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 18,6 milyon fidanı toprakla buluşturdu. 22 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 700 milyon meşe palamudu ekti. 284 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma projesi yürüttü. 4 milyondan fazla öğrenciye doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile ulaştı. 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın kamu görevlisine çevre seminerleri verdi. 90'dan fazla kitap yayımladı ve kamuoyuna sundu. 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası önderliğinde dünyada ilk kez verilen Yaşam İçin Toprak | Land for Life ödülünü ilk kazanan oldu.

Yuvam Dünya İklim Değişikliği İle Mücadele Derneği

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Ve Koruma Vakfı

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), 1982 yılında, Makbule Ölçen önderliğinde bir grup gönüllü tarafından, özel gereksinimli çocukları/bireyleri sosyal hayata katarak KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BİREYLER olmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde, 1982'den beri on binlerce özel gereksinimli bireyi eğitim ile buluşturduk. Şu an ise yaklaşık 1500 özel gereksinimli öğrencimize tam gün ve bireysel eğitim verilmektedir. ZİÇEV, her yaştan, her zihinsel engel grubundan ve her engel düzeyinden bireye eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Vizyonumuz: Özel eğitimdeki önder kuruluş konumunu güçlendirmek. Misyonumuz: Öğrencilerimizin; bireysel durum ve yeteneklerini göz önünde tutarak, özel eğitime gereksinimi olan bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkartarak kendilerine yeten, bağımsız, üretici bireyler olmalarını sağlamak. Bu amaçla yönetim ve eğitim personelinin yeterliklerini arttırarak mesleki becerilerini geliştirmektir. ZİÇEV Genel Merkezimiz, Ankara Gölbaşı Kampüsümüzde bulunmaktadır. Günümüzde, 14 farklı şehirde, şubelerimizle hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Türkiye Genelinde; * 13 tane Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz, * 1 tane Sanat Terapi Eğitim Merkezimiz, * 1 tane Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz, * 1 tane Gündüz Bakımevi ve Kreş Merkezimiz bulunmaktadır. * Bunun yanında, Ankara, İstanbul ve Kayseri'de hizmet veren misafirhanelerimizde, engelli yakınlarımızın * hayatını kolaylaştırmak için hizmet vermekteyiz. Misafirhanelerimizde, öğrencilerimiz birkaç günlüğüne misafir edilerek ailelerin biraz soluklanmasına destek olmaya çalışmaktayız. * Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz gönüllü çalışmaktadır. Bu çalışmalarından hiç bir maddi kazanç sağlamamaktadırlar.

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği

UCİM | Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği

Pembe İzler Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

Kadın Kanserleri Derneği

Ali İsmail Korkmaz Vakfı

Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Ali İsmail'in anısını yaşatmak ve gençlerin toplumsal fayda yaratan etkinliklerde yer alarak kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Gençlere yönelik kültür-sanat, eğitim, toplum, çevre, insan hakları gibi alanlarda projeler yürüten vakıf aynı zamanda lise ve üniversite öğrencilerine burs vererek eğitimlerine de destek olmaktadır.

Türk Eğitim Derneği

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı

Otistik çocuk sahibi anne babalar sorunlarına çözüm bulabilmek ve seslerini duyurabilmek amacı ile 1991 yılında Otizme Sevgiyle Bilinçli Hizmet Derneği’ni kurmuşlardır. 6 yıl boyunca bu çatı altında sürdürdükleri çalışmalarını daha kapsamlı­ ve yaygın hale getirmek için gönüllülerin de katılımıyla

KANSER SAVAŞÇILARI DERNEĞİ

Kanser Savaşçıları Derneği uzmanların, hastalığı atlatmış kişilerin ve hasta yakınlarının destek verdiği ve gönüllü olduğu bir sivil toplum organizasyonu.

Çağdaş Bağımsız Yardımlaşma Derneği

ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Çevre Ve Sokak Hayvanları Derneği

Derneğimiz sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini sağlamak için çalışmaktadır.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur.

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI

1981 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV) yaşama ve kimliğini biçimlendiren kuruma borcunu ödemek isteyen bir grup insanın bir araya gelmesiyle çalışmaya başlamıştır.

Gönüllü Hareketi Derneği

Gençlerde gönüllülüğü yaşam tarzı haline getirmek ve toplum genelinde sivil toplum duyarlılığı oluşturmak için Gönüllü Hareketi'nin duyarlı, sorumlu, özverili çalışmalarına destek olun.

Karabaş Doğal Yaşam Derneği

Karabaş Doğal Yaşam Derneği, 2015 yılında Istanbul'da kurulmuş, sahipsiz hayvanlar yararına projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti

Darüşşafaka Cemiyeti

1863 yılında kurulan Darüşşafaka Cemiyeti, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak yatılı kolej seviyesinde eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Türk Kanser Derneği

Türk Kanser Derneği, 1964 yılında kurulmuş,T.C. Bakanlar Kurulu’nun 1964/6-3728 sayılı kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” olarak kabul edilmiş ve 74/8750 sayılı kararı ile “TÜRK” adını kullanma hakkını kazanmış olan ülkemizin saygın bir “Sivil Toplum Kuruluşu”dur.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

TOFD

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

Koruncuk Vakfı, hakları risk altında olan çocukların karşılaşabileceği olumsuz etkileri en aza indirmek ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1979 yılında kuruldu. 40 yılı aşkın süredir çocukların yoksulluk ve yoksunluktan zarar görmelerini engelleyen önlemleri alarak, onları aile içinde ve toplumda kendine güvenli bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakıf, ulaştığı her bir çocuğun sağlıklı sosyal ve psikolojik gelişimi için eğitim, korunma, gelişme ve yaşama katılım hakkını gözeten çalışmalar yürütüyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

İlköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için, okul içi ve dışı saatlerde çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve çağdaş eğitim olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 58 noktada hizmet vermeyi sürdürüyor.

Türk Eğitim Vakfı

Türk Eğitim Vakfı, merhum Vehbi Koç 'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından kuruldu. Türk Eğitim Vakfının en önemli hedefi insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konuma getirmek, en önemli yaklaşımı ise çağdaş Türkiye idealine ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunmak.

SAGLIK VE EĞİTİM VAKFI

Sağlık ve Eğitim Vakfı; Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan Ortaokulu mezunları tarafından kurulmuştur. Eğitim, sağlık ve yayıncılık alanında hizmet vermektedir.

Anlatan Eller Derneği

Sağırların kendi hikâyelerini bağımsızca anlatabildikleri ve kendi istedikleri hayatı yaşayabildikleri bir dünya hayal ediyoruz.

Kansersiz Yaşam Derneği

Sağlıklı bir yaşam ve kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayarak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamaktadır.

HAYTAP - HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU

HAYTAP'ın hedefi; tek tek sokaktaki hayvanlarla ilgilenmekten ziyade daha çok makro çalışmalar, ekip çalışmaları, ulusal çapta binlerce hatta yüzbinlerce canlıyı etkileyen çalışmalara katılmak, dava açmak, hukuki süreçleri takip etmek, etkileme, eğitim ve halkla ilişkiler gibi çalışmalar yapmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği

Hacettepelilik ruhunun gereği olarak daha ileriye gitmek ve en iyiyi yakalamak doğrultusunda, 24 Mart 1999 tarihinde kurulan derneğimizin Genel Merkez (Ankara) ve İstanbul Şubesi bünyesinde üyeleri bulunmaktadır. Kuruluşunun üzerinden 50 yılı aşkın bir süre geçen üniversitemizin “Daha ileriye gitmek… En iyiye ulaşmak…” ana fikrini gerçekleştirmek üzere vermekte olduğu hizmetler övgüyle anılmaktadır. Aralarında sizlerin de yer aldığı, üniversitemizden yetişmiş üstün nitelikli HACETTEPELİLERİN eliyle verilen hizmetler, geliştirilen ürünler, yetiştirilen uzmanlar yalnızca ülkemizde değil, dünyada da övgü ve saygıyla karşılanmaktadır. HACETTEPELİLER bu saygın konumlarını üniversitemizin kuruluşundan beri sahip olduğu ilkelere borçludur. “Hacettepe ruhu” olarak da adlandırabileceğimiz bu ilkelerin bazıları; planlı çalışma, yeni bilim alanlarının uzmanlarını yetiştirme, arşivleme/belgeleme, bakım-onarım kültürünü yerleştirme, etkileşimli iletişim için Türkçe öğretimine ve Türkçe terimlere önem verme, bilimsel yayın yapmaya önem verme, görevli seçiminde yetenek ve bilginin gözetilmesi olarak sayılabilir. HÜMED olarak bizler de bu ilkeler ışığında hizmet ederek bugün sayıları 180 bine yaklaşan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) mezunları arasındaki dayanışmayı arttırmak; üyelerimizin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak; mezunlarımıza iş olanakları sağlamak; HÜ öğrencilerinin, mezunlarının, çalışan ve emeklilerinin sorunları ile ilgilenmek; sahip olduğumuz maddi olanakların elverdiği ölçüde üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere burs ve benzeri yönde yardım etmek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz.

Gülmek İyileştirir Derneği

Empati Derneği

Empati Derneği, bireylerin ve kurumların; sokak hayvanlarıyla, sahipli hayvanlarla, doğayla, doğal yaşamla, toplumun farklı kesimlerinden insanlarla empati kurabilme yeteneğinin etkileşimin arttırılarak geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Dünya çocukları derneği

Dünya Çocuklari Derneği (ducoder) dünyanın farklı coğrafyalarında doğan bizler kadar şansli olmayan çocukların ihtiyaçlarına yönelik gönüllülük esaslı projeleri hayata geçirir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Milli Komitesi Derneği

UNICEF Türkiye Milli Komitesi

Doğal Hayatı Koruma Vakfı

İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.

Patipark Hayvanseverler Derneği

Patipark Hayvanseverler Derneği olarak; 2015 yılında Ankara İmrahor Vadisi’ndeki sahipsiz köpekleri, doğal yaşam alanlarında beslemeye başladık. Gerek belediyelerin, gerekse bu köpekleri sokağında istemeyen vatandaşların bölgeye attığı yüzlerce sokak köpeğinin her gün, büyük bir özenle beslenme, barınma ve sağlık / tedavi / kısırlaştırma ihtiyaçlarını karşıladık. Fiziki şartların yetersizliği ve orman arazisi oluşu nedeniyle; köpeklerimize, sağlıklı ve güvenli bir barınma ortamı sağlayamıyorduk. Bu nedenle Ankara, Ayaş ilçesi, Gökler Mevkiinde, 33 dönüm arazi üzerine, etrafı çevrili bir barınma alanı kurduk. Şu an alanımızda engelli, yavru, yetişkin ve yaşlı 300 civarı köpek yaşamakta. Patipark Hayvanseverler Derneği olarak, sorumluluğumuzda olan hayvanlar dışında, Türkiye genelinde hayvan kurtarmaya, kısırlaştırma ve sahiplendirme yapmaya devam etmekteyiz. Yeni barınma alanımızın tamamlanması için çok fazla kaynağa ihtiyacımız var. Padoklar, kulübeler, konteyner, prefabrik ev, elektrik paneli, su sondajı, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi, panel çit, kilit taş gibi pek çok ihtiyacımızı karşılamak için lütfen bizlere destek olun

Sma Hastalığı İle Mücadele Derneği

Lokman Hekim Sağlık Vakfı

1986 yılından bu yana ekonomik yoksunluk içerisindeki insanlara sağlık ve eğitim desteği veren vakfımız bugüne kadar yaklaşık 700.000 hastaya hizmet sundu. Bugün etik, dünya ile entegre, başarılı hekimlerin yetişmesi için çalışıyor.

Hayal Ortakları Derneği

YGA, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı gençler yetiştirir. YGA’lı gençler kanatlarını, insanlığa faydalı teknoloji temelli inovasyonları hayata geçirirken geliştirirler. Bilim Seferberliği YGA'nın bir sosyal sorumluluk projesidir. YGA hakkında bilgi için: yga.org.tr Bilim Seferberliği ile ilgili bilgi için: bilimseferberliği.org

Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği

IDEA Universal daha iyi bir dünya mümkün hayaliyle yola çıkarak dünyanın en yoksul ülkelerinde temiz su, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji ve alternatif eğitim programları ile sürdürülebilir kalkınma sağlamayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

Ülkemizde her yıl 6.000’den fazla bebek ve çocuğa Cerebral Palsy tanısı konmaktadır. Cerebral Palsy, çocuklarda en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Cerebral Palsy'li çocuklar rehabilitasyon ve özel eğitim ile yürüyebilir, konuşabilir, okuyup yazabilirler... Cerebral Palsy Türkiye - Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı olarak 50 yıla yakın zamandır Cerebral Palsy'li çocuklar için çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın yaşam boyu ihtiyaç duyduğu özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine kavuşmalarını sağlıyor, toplumda farkındalık yaratmak için çabalıyoruz.

Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği

KALBEN Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği

KALBEN Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği olarak amacımız; ülkemizde Koruyucu Aile ve Evlat edinme hizmet modellerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve bu hizmet modellerinde yetişen çocuklara ve ailelere hukuki ve psikososyal destekte bulunmaktır.

ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI

Çoğunluğunu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakultesinden mezun doktorların oluşturduğu , amacı öğrencilere burs vermek , burs vermenin yanında öğrencileri hayata hazırlamak için çeşitlik faaliyetler yapan genç bir vakıfımız.ilk yılımızda yaklaşık 250 üye ve 200 gönüllü ile hızlı bir başlangıç yaptık.

AKUT Arama Kurtarma Derneği

AKUT; mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren, Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütüdür.

HAYVAN KURTARMA DERNEĞİ

Dernek, hayvanların rahat yaşamalarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesi ile hayvaların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını amaçlamakta ve her şehirden mağdur hayvanlara ulaşıp tedavi ettirerek kendi merkezinde bakmaktadır. Merkezin köpek nüfusu 420'dir.

Sınırlı Sorumlu İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hak. Ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi

İhtiyacharitasi.org farklı konulardaki ihtiyaçların ihtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişiler ve kurumların buluştuğu online bir platformdur.

Maya Vakfı

Savaş, göç, doğal afet, aile kaybı gibi sebeplerle travmaya maruz kalmış 5-24 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere psikososyal destek hizmetleri sunuyoruz.

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı

Ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan okuma istekli çocuklarımıza tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyoruz.

SosyalBen Vakfı

SosyalBen Vakfı, taşımalı eğitimin uygulandığı köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlayan; bu amaç doğrultusunda kişisel gelişimlerine katkı yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde saha ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren; çocuk ve gençlerin yaşadıkları dünyadan sorumlu bireyler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk, girişimcilik, gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan, çalışmalarını 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi gönüllüleri ile gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

Spinal Müsküler Atrofi Benimle Yürü Derneği

Haydi Sen de Doğum Gününü Paylaş

Giriş Yap

ya da
Giriş yapmak için e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
Parolanı mı unuttun?
Kayıt olarak ya da giriş yaparak Kullanım ve Gizlilik Koşullarını, Aydınlanma ve Rıza Metnini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.

Kayıt Ol

Hesabın yok mu?
Kayıt Ol

Kayıt Ol

ya da
Kayıt olarak ya da giriş yaparak Kullanım ve Gizlilik Koşullarını, Aydınlanma ve Rıza Metnini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Parola Sıfırla

Parola Sıfırla Açıklama

Doğrulama Kodu Gönder

Doğrulama kodun gelmediyse spam klasörünü kontrol edip tekrar dene