ANLAŞMALI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI

Çoğunluğunu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakultesinden mezun doktorların oluşturduğu , amacı öğrencilere burs vermek , burs vermenin yanında öğrencileri hayata hazırlamak için çeşitlik faaliyetler yapan genç bir vakıfımız.ilk yılımızda yaklaşık 250 üye ve 200 gönüllü ile hızlı bir başlangıç yaptık.

UNICEF

UNICEF Türkiye Milli Komitesi

Dünya çocukları derneği

Dünya Çocuklari Derneği (ducoder) dünyanın farklı coğrafyalarında doğan bizler kadar şansli olmayan çocukların ihtiyaçlarına yönelik gönüllülük esaslı projeleri hayata geçirir.

Empati Derneği

Empati Derneği, bireylerin ve kurumların; sokak hayvanlarıyla, sahipli hayvanlarla, doğayla, doğal yaşamla, toplumun farklı kesimlerinden insanlarla empati kurabilme yeteneğinin etkileşimin arttırılarak geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Gülmek İyileştirir Derneği

Ciddi hastalıklar ve travmalar sebebi ile gülmeye ihtiyacı olan ama destek alamayan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek sağlamayı amaçlar. Gülmenin iyileştirici gücüne inanır. Bağışçı haklarını tanıyan, şeffaf ve hesap verebilir dernekler platformu Açık Açık’a üyedir.

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği

Hacettepelilik ruhunun gereği olarak daha ileriye gitmek ve en iyiyi yakalamak doğrultusunda, 24 Mart 1999 tarihinde kurulan derneğimizin Genel Merkez (Ankara) ve İstanbul Şubesi bünyesinde üyeleri bulunmaktadır. Kuruluşunun üzerinden 50 yılı aşkın bir süre geçen üniversitemizin “Daha ileriye gitmek… En iyiye ulaşmak…” ana fikrini gerçekleştirmek üzere vermekte olduğu hizmetler övgüyle anılmaktadır. Aralarında sizlerin de yer aldığı, üniversitemizden yetişmiş üstün nitelikli HACETTEPELİLERİN eliyle verilen hizmetler, geliştirilen ürünler, yetiştirilen uzmanlar yalnızca ülkemizde değil, dünyada da övgü ve saygıyla karşılanmaktadır. HACETTEPELİLER bu saygın konumlarını üniversitemizin kuruluşundan beri sahip olduğu ilkelere borçludur. “Hacettepe ruhu” olarak da adlandırabileceğimiz bu ilkelerin bazıları; planlı çalışma, yeni bilim alanlarının uzmanlarını yetiştirme, arşivleme/belgeleme, bakım-onarım kültürünü yerleştirme, etkileşimli iletişim için Türkçe öğretimine ve Türkçe terimlere önem verme, bilimsel yayın yapmaya önem verme, görevli seçiminde yetenek ve bilginin gözetilmesi olarak sayılabilir. HÜMED olarak bizler de bu ilkeler ışığında hizmet ederek bugün sayıları 180 bine yaklaşan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) mezunları arasındaki dayanışmayı arttırmak; üyelerimizin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak; mezunlarımıza iş olanakları sağlamak; HÜ öğrencilerinin, mezunlarının, çalışan ve emeklilerinin sorunları ile ilgilenmek; sahip olduğumuz maddi olanakların elverdiği ölçüde üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere burs ve benzeri yönde yardım etmek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz.

HAYTAP - HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU

HAYTAP'ın hedefi; tek tek sokaktaki hayvanlarla ilgilenmekten ziyade daha çok makro çalışmalar, ekip çalışmaları, ulusal çapta binlerce hatta yüzbinlerce canlıyı etkileyen çalışmalara katılmak, dava açmak, hukuki süreçleri takip etmek, etkileme, eğitim ve halkla ilişkiler gibi çalışmalar yapmaktır.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayarak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamaktadır.

Kansersiz Yaşam Derneği

Sağlıklı bir yaşam ve kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak.

Karabaş Doğal Yaşam Derneği

Karabaş Doğal Yaşam Derneği, 2015 yılında Istanbul'da kurulmuş, sahipsiz hayvanlar yararına projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur.

SAGLIK VE EĞİTİM VAKFI

Sağlık ve Eğitim Vakfı; Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan Ortaokulu mezunları tarafından kurulmuştur. Eğitim, sağlık ve yayıncılık alanında hizmet vermektedir.

Türk Eğitim Vakfı

Türk Eğitim Vakfı, merhum Vehbi Koç 'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından kuruldu. Türk Eğitim Vakfının en önemli hedefi insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konuma getirmek, en önemli yaklaşımı ise çağdaş Türkiye idealine ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunmak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

İlköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için, okul içi ve dışı saatlerde çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve çağdaş eğitim olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 71 noktada hizmet vermeyi sürdürüyor.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

Koruncuk Vakfı olarak haklarından yoksun kalmış çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri minimuma indirmek için faaliyetlerde bulunmakta; bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütmekteyiz.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

TOFD

Türk Kanser Derneği

Türk Kanser Derneği, 1964 yılında kurulmuş,T.C. Bakanlar Kurulu’nun 1964/6-3728 sayılı kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” olarak kabul edilmiş ve 74/8750 sayılı kararı ile “TÜRK” adını kullanma hakkını kazanmış olan ülkemizin saygın bir “Sivil Toplum Kuruluşu”dur.

Darüşşafaka Cemiyeti

1863 yılında kurulan Darüşşafaka Cemiyeti, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak yatılı kolej seviyesinde eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti

Anlatan Eller Derneği

Sağırların kendi hikâyelerini bağımsızca anlatabildikleri ve kendi istedikleri hayatı yaşayabildikleri bir dünya hayal ediyoruz.

Spinal Müsküler Atrofi Benimle Yürü Derneği

Haydi Sen de Doğum Gününü Paylaş