ANLAŞMALI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI

Çoğunluğunu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakultesinden mezun doktorların oluşturduğu , amacı öğrencilere burs vermek , burs vermenin yanında öğrencileri hayata hazırlamak için çeşitlik faaliyetler yapan genç bir vakıfımız.ilk yılımızda yaklaşık 250 üye ve 200 gönüllü ile hızlı bir başlangıç yaptık.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Milli Komitesi Derneği

UNICEF Türkiye Milli Komitesi

Dünya çocukları derneği

Dünya Çocuklari Derneği (ducoder) dünyanın farklı coğrafyalarında doğan bizler kadar şansli olmayan çocukların ihtiyaçlarına yönelik gönüllülük esaslı projeleri hayata geçirir.

Empati Derneği

Empati Derneği, bireylerin ve kurumların; sokak hayvanlarıyla, sahipli hayvanlarla, doğayla, doğal yaşamla, toplumun farklı kesimlerinden insanlarla empati kurabilme yeteneğinin etkileşimin arttırılarak geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Gülmek İyileştirir Derneği

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği

Hacettepelilik ruhunun gereği olarak daha ileriye gitmek ve en iyiyi yakalamak doğrultusunda, 24 Mart 1999 tarihinde kurulan derneğimizin Genel Merkez (Ankara) ve İstanbul Şubesi bünyesinde üyeleri bulunmaktadır. Kuruluşunun üzerinden 50 yılı aşkın bir süre geçen üniversitemizin “Daha ileriye gitmek… En iyiye ulaşmak…” ana fikrini gerçekleştirmek üzere vermekte olduğu hizmetler övgüyle anılmaktadır. Aralarında sizlerin de yer aldığı, üniversitemizden yetişmiş üstün nitelikli HACETTEPELİLERİN eliyle verilen hizmetler, geliştirilen ürünler, yetiştirilen uzmanlar yalnızca ülkemizde değil, dünyada da övgü ve saygıyla karşılanmaktadır. HACETTEPELİLER bu saygın konumlarını üniversitemizin kuruluşundan beri sahip olduğu ilkelere borçludur. “Hacettepe ruhu” olarak da adlandırabileceğimiz bu ilkelerin bazıları; planlı çalışma, yeni bilim alanlarının uzmanlarını yetiştirme, arşivleme/belgeleme, bakım-onarım kültürünü yerleştirme, etkileşimli iletişim için Türkçe öğretimine ve Türkçe terimlere önem verme, bilimsel yayın yapmaya önem verme, görevli seçiminde yetenek ve bilginin gözetilmesi olarak sayılabilir. HÜMED olarak bizler de bu ilkeler ışığında hizmet ederek bugün sayıları 180 bine yaklaşan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) mezunları arasındaki dayanışmayı arttırmak; üyelerimizin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak; mezunlarımıza iş olanakları sağlamak; HÜ öğrencilerinin, mezunlarının, çalışan ve emeklilerinin sorunları ile ilgilenmek; sahip olduğumuz maddi olanakların elverdiği ölçüde üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere burs ve benzeri yönde yardım etmek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz.

HAYTAP - HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU

HAYTAP'ın hedefi; tek tek sokaktaki hayvanlarla ilgilenmekten ziyade daha çok makro çalışmalar, ekip çalışmaları, ulusal çapta binlerce hatta yüzbinlerce canlıyı etkileyen çalışmalara katılmak, dava açmak, hukuki süreçleri takip etmek, etkileme, eğitim ve halkla ilişkiler gibi çalışmalar yapmaktır.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayarak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamaktadır.

Kansersiz Yaşam Derneği

Sağlıklı bir yaşam ve kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak.

Karabaş Doğal Yaşam Derneği

Karabaş Doğal Yaşam Derneği, 2015 yılında Istanbul'da kurulmuş, sahipsiz hayvanlar yararına projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur.

SAGLIK VE EĞİTİM VAKFI

Sağlık ve Eğitim Vakfı; Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan Ortaokulu mezunları tarafından kurulmuştur. Eğitim, sağlık ve yayıncılık alanında hizmet vermektedir.

Türk Eğitim Vakfı

Türk Eğitim Vakfı, merhum Vehbi Koç 'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından kuruldu. Türk Eğitim Vakfının en önemli hedefi insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konuma getirmek, en önemli yaklaşımı ise çağdaş Türkiye idealine ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunmak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

İlköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için, okul içi ve dışı saatlerde çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve çağdaş eğitim olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 71 noktada hizmet vermeyi sürdürüyor.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

Koruncuk Vakfı, hakları risk altında olan çocukların karşılaşabileceği olumsuz etkileri en aza indirmek ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1979 yılında kuruldu. 40 yılı aşkın süredir çocukların yoksulluk ve yoksunluktan zarar görmelerini engelleyen önlemleri alarak, onları aile içinde ve toplumda kendine güvenli bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakıf, ulaştığı her bir çocuğun sağlıklı sosyal ve psikolojik gelişimi için eğitim, korunma, gelişme ve yaşama katılım hakkını gözeten çalışmalar yürütüyor.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

TOFD

Türk Kanser Derneği

Türk Kanser Derneği, 1964 yılında kurulmuş,T.C. Bakanlar Kurulu’nun 1964/6-3728 sayılı kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” olarak kabul edilmiş ve 74/8750 sayılı kararı ile “TÜRK” adını kullanma hakkını kazanmış olan ülkemizin saygın bir “Sivil Toplum Kuruluşu”dur.

Darüşşafaka Cemiyeti

1863 yılında kurulan Darüşşafaka Cemiyeti, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak yatılı kolej seviyesinde eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti

Anlatan Eller Derneği

Sağırların kendi hikâyelerini bağımsızca anlatabildikleri ve kendi istedikleri hayatı yaşayabildikleri bir dünya hayal ediyoruz.

Spinal Müsküler Atrofi Benimle Yürü Derneği

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

SosyalBen Vakfı

SosyalBen Vakfı, taşımalı eğitimin uygulandığı köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlayan; bu amaç doğrultusunda kişisel gelişimlerine katkı yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde saha ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren; çocuk ve gençlerin yaşadıkları dünyadan sorumlu bireyler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk, girişimcilik, gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan, çalışmalarını 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi gönüllüleri ile gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur.

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı

Ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan okuma istekli çocuklarımıza tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyoruz.

Maya Vakfı

Çocuk ve gençler için yaşayabilecekleri güvenli bir dünya yaratmak; eğitimleri, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek olmak, kendilerini özgürce ifade edebedebildikleri, yaratıcı düşünebildikleri ve potansiyellerinin zirvesine ulaşabildikleri daha iyi bir gelecek oluşturmak amacını taşıyoruz

Sınırlı Sorumlu İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hak. Ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi

İhtiyacharitasi.org farklı konulardaki ihtiyaçların ihtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişiler ve kurumların buluştuğu online bir platformdur.

HAYVAN KURTARMA DERNEĞİ

Dernek, hayvanların rahat yaşamalarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesi ile hayvaların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını amaçlamakta ve her şehirden mağdur hayvanlara ulaşıp tedavi ettirerek kendi merkezinde bakmaktadır. Merkezin köpek nüfusu 420'dir.

AKUT Arama Kurtarma Derneği

AKUT; mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren, Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütüdür.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı

İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.

KALBEN Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği

KALBEN Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği olarak amacımız; ülkemizde Koruyucu Aile ve Evlat edinme hizmet modellerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve bu hizmet modellerinde yetişen çocuklara ve ailelere hukuki ve psikososyal destekte bulunmaktır.

Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

Ülkemizde her yıl 6.000’den fazla bebek ve çocuğa Cerebral Palsy tanısı konmaktadır. Cerebral Palsy, çocuklarda en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Cerebral Palsy'li çocuklar rehabilitasyon ve özel eğitim ile yürüyebilir, konuşabilir, okuyup yazabilirler... Cerebral Palsy Türkiye - Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı olarak 50 yıla yakın zamandır Cerebral Palsy'li çocuklar için çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın yaşam boyu ihtiyaç duyduğu özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine kavuşmalarını sağlıyor, toplumda farkındalık yaratmak için çabalıyoruz.

Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği

IDEA Universal daha iyi bir dünya mümkün hayaliyle yola çıkarak dünyanın en yoksul ülkelerinde temiz su, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji ve alternatif eğitim programları ile sürdürülebilir kalkınma sağlamayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Hayal Ortakları Derneği

YGA, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı gençler yetiştirir. YGA’lı gençler kanatlarını, insanlığa faydalı teknoloji temelli inovasyonları hayata geçirirken geliştirirler. Bilim Seferberliği YGA'nın bir sosyal sorumluluk projesidir. YGA hakkında bilgi için: yga.org.tr Bilim Seferberliği ile ilgili bilgi için: bilimseferberliği.org

Lokman Hekim Sağlık Vakfı

1986 yılından bu yana ekonomik yoksunluk içerisindeki insanlara sağlık ve eğitim desteği veren vakfımız bugüne kadar yaklaşık 700.000 hastaya hizmet sundu. Bugün etik, dünya ile entegre, başarılı hekimlerin yetişmesi için çalışıyor.

Haydi Sen de Doğum Gününü Paylaş